ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ:
Απαραίτητα προσόντα :
- Πτυχίο αρχιτέκτονα μηχανικού.
- Άριστες γνώσεις Αutocad, 3d Autocad, Archicat, 3D studio max, Photoshop.
- Άριστες γνώσεις Microsoft Office και αγγλικών.

Αρμοδιότητες:
-Προετοιμασία-μελέτη φακέλου αδειοδότησης τοποθέτησης στεγάστρων, όπου είναι απαραίτητο.
-Συμμετοχή & μελέτη Διαγωνισμών (στον τομέα σχεδιασμού, κατασκευής & εξοπλισμού).
-Μελέτη & σχεδιασμός εκθεσιακών περιπτέρων εσωτερικού & εξωτερικού (επικοινωνία με συνεργάτες/πελάτες εξωτερικού).
Ηλικίας μέχρι 35 ετών.

Βασικές Πληροφορίες
Τύπος απασχόλησης: 
Πλήρης Απασχόληση
Επαγγελματικό Πεδίο.: 
Δημιουργικό Τμήμα
Τίτλος Σπουδών: 
Architecture / Building technique
Απαιτήσεις
Βαθμός: 
ΑΕΙ
Χρόνια Εμπειρίας: 
3 - 5 χρόνια
Απαιτούμενες Γλώσσες: 
Aγγλικά: Fluent
Τοποθεσία
Περιοχή: 
Διευθυνση: 
45 KLM N.R. ATHENS-LAMIA
ΧΛΟΗΣ 98 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
14452  ΑΘΗΝΑ
Ελλάδα
Εταιρεία: 
EXPOFORM ΜΟΝ ΕΠΕ