Αρχιτεκτων

Τεχνική Κατασκευαστική ζητά νεο αρχιτέκτωνα για συνεργασία σε μελέτη και διαχείριση οικιστικών έργων.

Βασικές Πληροφορίες
Τύπος απασχόλησης: 
Μερική Απασχόληση
Επαγγελματικό Πεδίο.: 
Μηχανικοί
Τίτλος Σπουδών: 
Architecture / Building technique
Απαιτήσεις
Βαθμός: 
ΑΕΙ
Προσόντα: 
Technical knowledge
Office applications
MS Office (in general)
Απαιτούμενες Γλώσσες: 
Aγγλικά: Advanced
Τοποθεσία
Περιοχή: 
Διευθυνση: 
Ελλάδα
Εταιρεία: 
Analogy Home