Θέση Ασκούμενου Ορκωτού Ελεγκτή με πενταετή εμπειρία

Η εταιρία μας προτίθεται να καλύψει άμεσα θέση πλήρους απασχόλησης ορκωτού ελεγκτή στην Αθήνα.

Αρμοδιότητές

 • Συμμετοχή σε ελέγχους (περιλαμβάνονται και ταξίδια στις εγκαταστάσεις των ελεγχόμενων μονάδων ανά την Ελλάδα στα πλαίσια του επιτόπιου ελέγχου).
 • Έρευνα και τεκμηρίωση ειδικών λογιστικών, φορολογικών και ελεγκτικών θεμάτων και προετοιμασία των πορισμάτων/απαντήσεων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • Μεταφράσεις οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων, αλλά και διατάξεων νόμων από τα ελληνικά στα αγγλικά και αντίστροφα.
 • Προφορική και γραπτή επικοινωνία στα ελληνικά και αγγλικά με πελάτες και τρίτους.

Παροχές

 • Φιλικό περιβάλλον
 • Σύγχρονοι και ευχάριστοι χώροι εργασίας με θέα την Ακρόπολη
 • Καινοτόμα πληροφοριακά συστήματα
 • Κάλυψη εξόδων εκπαίδευσης
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

Απαραίτητα προσόντα

Ο ιδανικός υποψήφιος ή η ιδανική υποψήφια για τη θέση, θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο
 • Επαγγελματική πιστοποίηση ACCA ή ΙΕΣΟΕΛ
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη κατανόηση γενικών λογιστικών αρχών
 • Γνώση ΚΦΕ, ΚΦΔ, ΦΠΑ, Διατάξεων Χαρτοσήμου και μεθοδικότητα στην απάντηση σχετικών ερωτημάτων
 • Εμπειρία στον εντοπισμό λανθασμένων λογιστικών και φορολογικών χειρισμών
 • Άριστη γνώση και κατανόηση Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων
 • Άριστη γνώση Calc ή Excel
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και αντιμετώπισης απαιτητικών καταστάσεων
 • Διάθεση συνεργασίας & ομαδικότητα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Πρόσθετα προσόντα

Τα παρακάτω στοιχεία θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα

 • Βασικές γνώσεις SQL
 • Γνώση γερμανικής γλώσσας

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας εδώ

Όλα τα στοιχεία που μας υποβάλλονται θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικά.

Βασικές Πληροφορίες
Τύπος απασχόλησης: 
Πλήρης Απασχόληση
Επαγγελματικό Πεδίο.: 
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Τίτλος Σπουδών: 
Finance / Controlling / Taxes
Μισθός: 
€2 500.00το μήνα
Απαιτήσεις
Βαθμός: 
Μεταπτυχιακό
Χρόνια Εμπειρίας: 
5 - 10 χρόνια
Προσόντα: 
MS Excel
MS Office (in general)
OpenOffice / Staroffice
SQL
Απαιτούμενες Γλώσσες: 
Aγγλικά: Fluent
Τοποθεσία
Περιοχή: 
Διευθυνση: 
Λ. Συγγρού 76
117 42  Αθήνα
Ελλάδα
Εταιρεία: 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.E.