ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός κατά προτίμηση γυναίκα, κατεύθυνσης κατασκευαστικού τομέα, με πολύ καλή γνώση στην χρήση υπολογιστών, σχεδιαστικών προγραμμάτων, χειρισμού και προγραμματισμού κέντρου κατεργασίας ζητείται από κατασκευαστική εταιρεία για πλήρη απασχόληση. Αποστολή e-mail: turbomed@otenet.gr, Μισθός συζητήσιμος 210/4000111, 08.00 - 15.00

Βασικές Πληροφορίες
Τύπος απασχόλησης: 
Πλήρης Απασχόληση
Επαγγελματικό Πεδίο.: 
Μηχανικοί
Τίτλος Σπουδών: 
Mechanical engineering
Απαιτήσεις
Βαθμός: 
ΑΕΙ
Προσόντα: 
Technical knowledge
Απαιτούμενες Γλώσσες: 
Aγγλικά: Advanced
Τοποθεσία
Περιοχή: 
Διευθυνση: 
Ελλάδα