ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΚΟΡΕΛΚΟ επιθυμεί να εντάξει στο Ανθρώπινο Δυναμικό του:

Καθηγητή προγράμματος σπουδών «Τεχνικός Βιομηχανικού Εξοπλισμού»

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Απόφοιτος σχολής Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας ΤΕΙ/ΑΕΙ ή παρεμφερούς ειδικότητας
• Απαραίτητη εμπειρία σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
• Απαραίτητη εμπειρία σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
• Άριστη γνώση PLC
• Προϋπηρεσία σαν καθηγητής επιθυμητή
• Άριστη χρήση της Αγγλικής Γλώσσας (Γνώση Ισπανικής Γλώσσας επιθυμητή)
• Ευχάριστη προσωπικότητα, οργανωτικότητα και προσήλωση στην επίτευξη αποτελεσμάτων
Βασικές Αρμοδιότητες
• Επικοινωνία με σπουδαστές και απάντηση ερωτημάτων
• Πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων σε εργαστηριακό περιβάλλον
• Επεξεργασία, διόρθωση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού

Βασικές Πληροφορίες
Επαγγελματικό Πεδίο.: 
Εκπαιδευτικοί
Τίτλος Σπουδών: 
Electrical Engineering / Electronics
Απαιτήσεις
Βαθμός: 
ΑΕΙ
Χρόνια Εμπειρίας: 
1 - 2 χρόνια
Τοποθεσία
Περιοχή: 
Διευθυνση: 
Ελλάδα