ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο Όμιλος Κορέλκο ο μεγαλύτερος όμιλος εκπαίδευσης και κατάρτισης στον χώρο της Πληροφορικής, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του ζητά καθηγητές Πληροφορικής
• Προγραμματιστές
Με εργασιακή και διδακτική εμπειρία στα προγράμματα :
Ajax
SEO
XF
Drupal
C, C++
Eπεξεργασία VIDEO και ήχου (Premier, Pinnacle Studio, Avid, Camtasia studio, Snagit, Audacity)
Flash
Html
Photoshop, Gimp (με Actionscript), GAP

Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ (ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. )
• Διδακτική εμπειρία

Επιθυμητά προσόντα :
Μεταπτυχιακός ή/ και Διδακτορικός τίτλος σπουδών

Βασικές Πληροφορίες
Επαγγελματικό Πεδίο.: 
Εκπαιδευτικοί
Απαιτήσεις
Βαθμός: 
ΑΕΙ
Τοποθεσία
Περιοχή: 
Διευθυνση: 
Ελλάδα