ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

Άνοιξη Αττικής

Βασικές Πληροφορίες
Τύπος απασχόλησης: 
Πλήρης Απασχόληση
Επαγγελματικό Πεδίο.: 
Μηχανικοί
Τίτλος Σπουδών: 
Architecture / Building technique
Απαιτήσεις
Βαθμός: 
ΑΕΙ
Χρόνια Εμπειρίας: 
5 - 10 χρόνια
Απαιτούμενες Γλώσσες: 
Aγγλικά: Basic
Τοποθεσία
Περιοχή: 
Διευθυνση: 
Ελλάδα