Ηλεκτρολόγος/Βοηθός Ηλεκτρολόγου

Ηλεκτρολόγος/Βοηθός Ηλεκτρολόγου για Πολιτιστικό Κέντρο

Βασικές Πληροφορίες
Τύπος απασχόλησης: 
Πλήρης Απασχόληση
Επαγγελματικό Πεδίο.: 
Τεχνικοί-Συντηρητές-Service
Τίτλος Σπουδών: 
Electrical Engineering / Electronics
Απαιτήσεις
Προσόντα: 
Technical knowledge
Απαιτούμενες Γλώσσες: 
Aγγλικά: Basic
Τοποθεσία
Περιοχή: 
Διευθυνση: 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 254
17778  ΑΘΗΝΑ
Ελλάδα
Εταιρεία: 
ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ