ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Εταιρεία Α.Π.Ε. ζητά νέα/νέο ηλεκτρολόγο μηχανικό και μηχανικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, με γνώσεις διεθνούς διαδικτυακού marketing. Δεκτή και ημιαπασχόληση.

Βασικές Πληροφορίες
Επαγγελματικό Πεδίο.: 
Μηχανικοί
Τίτλος Σπουδών: 
Electrical Engineering / Electronics
Απαιτήσεις
Βαθμός: 
ΑΕΙ
Απαιτούμενες Γλώσσες: 
Aγγλικά: Fluent
Τοποθεσία
Περιοχή: 
Διευθυνση: 
ΦΕΙΔΙΟΥ 10
16452  ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
Ελλάδα