Τεχνικός Υποστήριξης Συστημάτων

Ζητείται Τεχνικός Υποστήριξης Συστημάτων
Επιθυμητά προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
Γνώση Mac
Υποστήριξη hardware και software

Βασικές Πληροφορίες
Τύπος απασχόλησης: 
Πλήρης Απασχόληση
Επαγγελματικό Πεδίο.: 
Τεχνικοί-Συντηρητές-Service
Τίτλος Σπουδών: 
Computer science / IT
Απαιτήσεις
Βαθμός: 
ΑΕΙ
Προσόντα: 
General Skills
Απαιτούμενες Γλώσσες: 
Aγγλικά: Intermediate
Τοποθεσία
Περιοχή: 
Διευθυνση: 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 254
17778  ΑΘΗΝΑ
Ελλάδα
Εταιρεία: 
ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ