Ηλεκτρονικός Μηχανικός

Καλή συγκρότηση και οργάνωση, διάθεση για συνεργασία, δίπλωμα οδήγησης - επαγγελματικά ταξίδια, καλή φυσική κατάσταση, ευχέρεια στην επικοινωνία στα αγγλικά. Καλός βαθμός πτυχίου και συστάσεις θα εκτιμηθούν.

Βασικές Πληροφορίες
Τύπος απασχόλησης: 
Πλήρης Απασχόληση
Επαγγελματικό Πεδίο.: 
Μηχανικοί
Τίτλος Σπουδών: 
Electrical Engineering / Electronics
Απαιτήσεις
Βαθμός: 
ΤΕΙ
Χρόνια Εμπειρίας: 
1 - 2 χρόνια
Προσόντα: 
Technical knowledge
Απαιτούμενες Γλώσσες: 
Aγγλικά: Fluent
Γερμανικά: Basic
Τοποθεσία
Περιοχή: 
Διευθυνση: 
Ελλάδα
Εταιρεία: 
Οργανολογία - Συστήματα Μετρήσεων