Από εναλλακτικό πάροχο Ηλεκτρικής Ενέργειας ζηείται: Υπάλληλος Back Office

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος back office. Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ, oργάνωση και φιλοδοξία για επαγγελματική εξέλιξη, εμπειρία σε τμήμα back office (θα συνεκτιμηθεί). Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, άριστο περιβάλλον εργασίας, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.

Βασικές Πληροφορίες
Τύπος απασχόλησης: 
Πλήρης Απασχόληση
Επαγγελματικό Πεδίο.: 
Χρηματο-οικονομικά
Απαιτήσεις
Βαθμός: 
ΑΕΙ
Προσόντα: 
Economic knowledge
Απαιτούμενες Γλώσσες: 
Aγγλικά: Advanced
Τοποθεσία
Περιοχή: 
Διευθυνση: 
Ελλάδα