ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Συμβουλευτική-Φοροτεχνική εταιρεία με έδρα στο Μαρούσι αναζητά για λογαριασμό πελάτη της στην περιοχή της Μεταμόρφωσης νέο με δικό του μηχανάκι για μερική απασχόληση στην διεκπαιραίωση εξωτερικών εργασιών εντός Αττικής και την αρχειοθέτηση εγγράφων. Πτυχίο ή Φοίτηση σε Οικονομική σχολή θα θεωρηθεί προσόν. Υπάρχει η προοπτική μετάβασης και σε άλλες αρμοδιότητες της εταιρείας καθώς και η επέκταση της σύμβασης σε πλήρους απασχόλησης. Αποστολή Βιογραφικών: [email protected]

Βασικές Πληροφορίες
Τύπος απασχόλησης: 
Μερική Απασχόληση
Επαγγελματικό Πεδίο.: 
Μεταφορές/Διανομές
Τίτλος Σπουδών: 
Economics
Απαιτήσεις
Απαιτούμενες Γλώσσες: 
Aγγλικά: Basic
Τοποθεσία
Περιοχή: 
Διευθυνση: 
Ελλάδα