ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ζητείται Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός για πλήρη απασχόληση σε αντιπροσωπεία ανυψωτικών μηχανημάτων (οικοδομικοί και υδραυλικοί γερανοί).

Τα καθήκοντα της θέσης είναι η επίβλεψη- συντονισμός εργασιών Τεχνικού Τμήματος και η επικοινωνία με τους κατασκευαστές Οίκους του εξωτερικού επί τεχνικών θεμάτων.

Απαιτούνται:

• Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ / ΤΕΙ
• Άριστη γνώση Αγγλικών (Proficiency), επιθυμητή γνώση Ιταλικών
• Άριστη γνώση Η/Υ
• Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 έτη κατ' ελάχιστο σε τεχνική εταιρεία ή εμπορική εταιρεία εισαγωγής δομικών/ ανυψωτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων έργων, οχημάτων.
• Ηλικία 35- 45

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι που έχουν προϋπηρεσία σε εργοτάξια ή συνεργεία επισκευών- συντηρήσεων.

Βασικές Πληροφορίες
Επαγγελματικό Πεδίο.: 
Μηχανικοί
Τίτλος Σπουδών: 
Mechanical engineering
Απαιτήσεις
Βαθμός: 
ΑΕΙ
Χρόνια Εμπειρίας: 
3 - 5 χρόνια
Προσόντα: 
Technical knowledge
Απαιτούμενες Γλώσσες: 
Aγγλικά: Advanced
Ιταλικά: Basic
Τοποθεσία
Περιοχή: 
Διευθυνση: 
Ελλάδα
Εταιρεία: 
ΑΔΑΜΑΚΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ