Προγραμματιστής PHP Web Developer

Η SilkTech Α.Ε. (www.silktech.gr) αναζητεί εργαζόμενους για την κάλυψη θέσεων Προγραμματιστή, για πλήρη απασχόληση, στην Πάτρα όπου εδρεύει.
Πιο συγκεκριμένα, για τη θέση/εις ισχύουν τα παρακάτω:

Απαιτούμενα Προσόντα & Προϋποθέσεις

- Άρτιες γνώσεις:
- προγραμματισμού σε PHP / HTML / CSS / MySQL / JavaScript
- ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών
- Άρτιες γνώσεις ανάλυσης και σχεδιασμού βάσεων δεδομένων
- Ικανότητες καλής προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, στα Αγγλικά και τα Ελληνικά
- Περατωθείσες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
- Εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο

Επιθυμητά Προσόντα, που θα λειτουργήσουν προσθετικά

- Γνώση τεχνολογιών AJAX, XML, jQuery, Bootstrap
- Εξοικείωση με πλατφόρμες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών όπως CodeIgniter, Yii Framework, Laravel, Symfony
- Εξοικείωση με πλατφόρμες διαχείρισης περιεχομένου όπως το WordPress και το Drupal
- Εξοικείωση με πλατφόρμες δημιουργίας ηλεκτρονικών καταστημάτων όπως το OpenCart
- Εμπειρία σε SEO
- Εμπειρία σε πρωτόκολλα / τεχνολογίες REST, JSON, JSON API, SOAP
- Εμπειρία σε Google AdWords, Google AdSense
- Εξοικείωση με τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά

Παρακαλούμε όπως αποστείλατε το αναλυτικό βιογραφικό σας σημείωμα και επιστολή υποστήριξης της υποψηφιότητάς σας με e-mail στη διεύθυνση [email protected].

Βασικές Πληροφορίες
Τύπος απασχόλησης: 
Πλήρης Απασχόληση
Επαγγελματικό Πεδίο.: 
Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
Τίτλος Σπουδών: 
Computer science / IT
Απαιτήσεις
Χρόνια Εμπειρίας: 
1 - 2 χρόνια
Προσόντα: 
AJAX
CSS
Drupal
HTML
Javascript
PHP
SOAP
SQL
Web Services
Απαιτούμενες Γλώσσες: 
Aγγλικά: Advanced
Τοποθεσία
Περιοχή: 
Διευθυνση: 
Παρθενάκου 26-34
26223  Πάτρα
Ελλάδα
Εταιρεία: 
SilkTech Α.Ε.