ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΝΑΖΗΤΕΙ:

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Αποφοίτους ΤΕΙ για την στελέχωση του Εργαστηρίου

Αρμοδιότητες / Καθήκοντα:

Πραγματοποίηση δοκιμών σύμφωνα με Ευρωπαϊκά Πρότυπα
Προετοιμασία Εκθέσων Δοκιμών

Προφίλ υποψηφίου:

Πτυχίο ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου/Μηχανολόγου
Γνώσεις Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και Χειρισμού οργάνων μέτρησης
Γνώσεις Αγγλικών (Επιπλέον ξένη γλώσσα επιθυμητή)
Ιδανικά προϋπηρεσία 1 έτους σε αντίστοιχη θέση
Ιδανικά εξοικειωμένος με τις διαδικασίες του ΕΝ 17025

Δεξιότητες υποψηφίου:

Επικοινωνιακές δεξιότητες
Ευγένεια και επαγγελματισμός
Προσοχή στην λεπτομέρεια
Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καταστάσεων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

Άριστο περιβάλλον εργασίας και πνεύμα συνεργασίας
Προοπτικές εξέλιξης
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Βασικές Πληροφορίες
Τύπος απασχόλησης: 
Πλήρης Απασχόληση
Επαγγελματικό Πεδίο.: 
Μηχανικοί
Τίτλος Σπουδών: 
Electrical Engineering / Electronics
Mechanical engineering
Απαιτήσεις
Βαθμός: 
ΤΕΙ
Χρόνια Εμπειρίας: 
1 - 2 χρόνια
Προσόντα: 
Technical knowledge
Απαιτούμενες Γλώσσες: 
Aγγλικά: Fluent
Τοποθεσία
Περιοχή: 
Διευθυνση: 
Ελλάδα