Υπέυθυνος Επικοινωνίας

Τίτλος Θέσης: Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Τοποθεσία εργασίας: Αθήνα

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) προκηρύσσει μια θέση Υπευθύνου Επικοινωνίας για μερική απασχόληση με πιθανότητα μετατροπής σε πλήρη απασχόληση. (http://www.med-ina.org)

Κύριες αρμοδιότητες:
o Συμβολή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας του MedINA.
o Παραγωγή περιεχομένου (content creation) για την επικοινωνία της οργάνωσης σε Ελληνικά και Αγγλικά.
o Δημιουργία επικοινωνιακού υλικού όπως έντυπα, δελτία τύπου, ψηφιακό υλικό, video κτλ.
o Διαχείριση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του MedINA.
o Σχεδιασμός και διοργάνωση εκδηλώσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
o Υποστήριξη της παρουσίας του MedINA σε εθνικά και διεθνή ΜΜΕ.
o Συμβολή σε θέματα γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης.

Απαιτούμενα προσόντα:
o Πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό περιβαλλοντικών επιστημών ή/και επικοινωνίας ή/και κοινωνικών επιστημών.
o Τουλάχιστον διετής προϋπηρεσία σε δράσεις επικοινωνίας, κατά προτίμηση στον χώρο των ΜΚΟ ή/και σε θέματα φύσης ή/και πολιτισμού.
o Άριστη ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα ελληνικά και τα αγγλικά και δεξιότητες δημοσίου λόγου.
o Εμπειρία στην παραγωγή περιεχομένου για επικοινωνιακό υλικό σε έντυπα και διαδικτυακά μέσα.
o Εμπειρία στην διαχείριση διαδικτυακών εργαλείων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
o Εμπειρία στον σχεδιασμό επικοινωνιακής στρατηγικής και εκστρατειών.
o Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων MS Office (Word, Excel, Outlook).
o Δυνατότητα για ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
o Δίπλωμα οδήγησης.
o Άριστη ικανότητα ομαδικής συνεργασίας.
Επιθυμητά προσόντα:
o Γνώση επιπλέον Μεσογειακών γλωσσών ιδιαιτέρως Γαλλικών, Ισπανικών, Αραβικών.
o Εμπειρία διοργάνωσης εκδηλώσεων/συναντήσεων για το ελληνικό και το διεθνές κοινό.
o Εμπειρία στη διοργάνωση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
o Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας.
o Συμμετοχή σε εθελοντικές κοινωφελείς δράσεις ή/και σε δραστηριότητες περιβαλλοντικών οργανώσεων ή/και σε δράσεις πολιτισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στο [email protected] με θέμα «Υπεύθυνος Επικοινωνίας».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/02/2018

Περισσότερες πληροφορίες για την οργάνωση μπορείτε να βρείτε στο http://med-ina.org/

* Η συνοδευτική επιστολή δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία σελίδα. Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να περιγράφει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι είναι κατάλληλος/η για τη θέση, και να εξηγεί γιατί η εργασία στο MedINA τον/την ενδιαφέρει. Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να επισυνάψουν παραδείγματα επικοινωνιακών εργασιών που έχουν ολοκληρώσει στο παρελθόν, ιδίως γραπτή επικοινωνία ή σχετικούς συνδέσμους στο διαδίκτυο.

Βασικές Πληροφορίες
Τύπος απασχόλησης: 
Μερική Απασχόληση
Επαγγελματικό Πεδίο.: 
Πολιτιστικά / Τέχνες
Τίτλος Σπουδών: 
Cultural sciences
Environment / Agriculture
Media / Communication
Psychology / Philosophy
Sociology / Politics / Administration
Tourism / Eventmanagement
Απαιτήσεις
Βαθμός: 
ΑΕΙ
Χρόνια Εμπειρίας: 
1 - 2 χρόνια
Απαιτούμενες Γλώσσες: 
Aγγλικά: Fluent
Τοποθεσία
Περιοχή: 
Διευθυνση: 
Ελλάδα
Εταιρεία: 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ