ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΤΣΑΠΑ)

Αδειούχος χειριστής μηχανήματος έργου ( τσάπα ) μέχρι 40 ετών ζητείτε από εταιρεία στον Ασπρόπυργο. Βιογραφικά στο φαξ: 2105595221 και στο email: biografiko3@gmail.com

Βασικές Πληροφορίες
Τύπος απασχόλησης: 
Πλήρης Απασχόληση
Επαγγελματικό Πεδίο.: 
Παραγωγή
Απαιτήσεις
Χρόνια Εμπειρίας: 
3 - 5 χρόνια
Τοποθεσία
Περιοχή: 
Διευθυνση: 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Ελλάδα
Email: 
biografiko3@gmail.com