Όμιλος Ιατρικών ειδών ζητά Μηχανικούς Βιοϊατρικής Τεχνολογίας για πωλήσεις στον κλάδο της υγείας

ΟΜΙΛΟΣ με συνεπή και συνεχή παρουσία στον Ιατρικό Χώρο από το 1988 επιθυμεί να προσλάβει Μηχανικούς Βιοϊατρικής Τεχνολογίας/Πωλητές για προώθηση προϊόντων στον κλάδο της υγείας. Βασικές αρμοδιότητες: Επισκέψεις σε νοσοκομεία και ιατρεία στον ιατρικό χώρο, δημιουργία νέου πελατολογίου, ενεργή συμμετοχή σε λοιπές δραστηριότητες του Τεχνικού Τμήματος και του Τμήματος Πωλήσεων, αναλόγως με τις εκάστοτε απαιτήσεις. Προσόντα: Επιθυμητό Πτυχίο Μηχανικού Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, δίπλωμα οδήγησης, δυνατότητα ταξιδιών έως 20%, επικοινωνιακές ικανότητες, συνέπεια, υπευθυνότητα, φερεγγυότητα, ικανότητα εργασίας υπό πίεση και διαχείρισης χρόνου, καλή γνώση προγραμμάτων MS Office (Excel & Word), πολύ καλή γνώση Αγγλικών (Lower- Proficiency). Παροχές: Σταθερό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση, ετήσια συνεχής εκπαίδευση από οίκους του εξωτερικού, σεμινάρια πωλήσεων και επικοινωνίας, εταιρικό κινητό τηλέφωνο, αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας. Η εργασία είναι πλήρους απασχόλησης 8.30-16.30. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη. Για τους ενδιαφερόμενους της θέσης εργασίας τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να αποσταλούν αναφέροντας τον κωδικό θέσης SES02 στο: contact@therasys.gr

Βασικές Πληροφορίες
Επαγγελματικό Πεδίο.: 
Υγεία/Φαρμακευτικά
Τίτλος Σπουδών: 
Biology / Pharma
Health / Care management
Απαιτήσεις
Βαθμός: 
ΤΕΙ
Χρόνια Εμπειρίας: 
1 - 2 χρόνια
Προσόντα: 
MS Office (in general)
Απαιτούμενες Γλώσσες: 
Aγγλικά: Intermediate
Τοποθεσία
Διευθυνση: 
17343  Άγιος Δημήτριος
Ελλάδα
Εταιρεία: 
Therasys Group
Email: 
contact@therasys.gr