Τεχvίτης-Συντηρητής

Τεχνίτες Συντήρησης/ Εργατοτεχνίτες

Ανώνυμη Βιομηχανική εταιρεία για τμήμα πλαστικών

Επιθυμητά Προσόντα:

Απολυτήριο Ελληνικού Γενικού Λυκείου
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 ετών σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα
Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Καλή γνώση μηχανολογικού σχεδίου
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι από την περιοχή του Θριασίου Πεδίου, των Μεγάρων και των γύρω περιοχών, να είναι σύμφωνοι να δουλεύουν σε βάρδιες,
Παρακαλώ, στείλτε Βιογραφικό μόνο εφόσον έχετε όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις,

Βασικές Πληροφορίες
Τύπος απασχόλησης: 
Πλήρης Απασχόληση
Επαγγελματικό Πεδίο.: 
Παραγωγή
Τίτλος Σπουδών: 
Industrial engineering
Mechanical engineering
Απαιτήσεις
Βαθμός: 
Άλλο
Χρόνια Εμπειρίας: 
1 - 2 χρόνια
Απαιτούμενες Γλώσσες: 
Aγγλικά: Advanced
Τοποθεσία
Περιοχή: 
Διευθυνση: 
Τσοκα 25
19600  ΜΑΝΔΡΑ
Ελλάδα
Email: 
info@mavelec.gr