Βόλος

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ERCAD ENGINEERING
Περιοχή: 
Τύπος απασχόλησης: 

Ζητείται Σχεδιαστής Μηχανολογικού Σχεδίου, γνώση και εμπειρία σε 3D σχεδιαστικά προγράμματα, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, έως 25 ετών.

Εργάτες Φορτοεκφορτωτές - Loaders (LD)

Περιοχή: 
Τύπος απασχόλησης: 

- Προϋπηρεσία σε Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης επιθυμητή - Κάτοχος Αδείας Οδήγησης Β Κατηγορίας - Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιθυμητή - Ηλικία 20-40 Η εταιρεία προσφέρει: Ικανοποιητικές αποδοχές Άρισ

Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων – GSE Operators (OP)

Περιοχή: 
Τύπος απασχόλησης: 

- Άδεια Χειριστή Ανυψωτικών Μηχανημάτων - Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιθυμητή - Προϋπηρεσία σε Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης, επιθυμητή - Ηλικία 20-50 Η εταιρεία προσφέρει: Ικανοποιητικές αποδοχές Άρ

Σελίδες

Subscribe to RSS - Βόλος