Συμβασιούχος

Τεχνικός Ασύρματων Δικτύων

WINET HELLAS
Περιοχή: 
Τύπος απασχόλησης: 

Η Εταιρεία τηλεπικοινωνιών Winet Hellas, ζητά για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τεχνικούς ασύρματου δικτύου, με τουλάχιστον 2ετή εμπειρία στις ασύρματες ζεύξεις.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ERCAD ENGINEERING
Περιοχή: 
Τύπος απασχόλησης: 

Ζητείται Σχεδιαστής Μηχανολογικού Σχεδίου, γνώση και εμπειρία σε 3D σχεδιαστικά προγράμματα, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, έως 25 ετών.

Μηχανικός αυτοκινήτων ή τεχνίτης οχημάτων

Μεργάλη εργολαβική εταιρεία
Περιοχή: 
Τύπος απασχόλησης: 

Μηχανικός αυτοκινήτων ή τεχνίτης οχημάτων με εργασιακή εμπειρία δύο ετών σε μηχανήματα έργου (φορτηγά, φορτωτές κλπ.)

Μηχανοτεχνίτης / εφαρμοστής μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Μεγάλη Εργολαβική Εταιρεία
Περιοχή: 
Τύπος απασχόλησης: 

Μηχανοτεχνίτης / εφαρμοστής μηχανολογικών εγκαταστάσεων με ηλικία έως 35 ετών και εργοταξιακή ή βιομηχανική εμπειρία 3 ετών

Σελίδες

Subscribe to RSS - Συμβασιούχος